WinSCP Portable 5.13.7

Tải xuống WinSCP Portable 5.13.7

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống WinSCP Portable 5.13.7 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ SynchQt

🖼️
 • Phát hành: Darrell Duffy
 • SynchQt 1.0.0 Alpha là một chương trình đồng bộ hóa tập tin dựa trên bộ công cụ Qt, là bản di động trên tất cả các hệ điều hành: Windows, Linux, Mac. Nó có thể là một giải pháp sao lưu đơn giản đáng tin cậy cho các tập tin của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178

🖼️ Recovery for Calc Khôi phục bảng tính Calc của OpenOffice

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Calc là phần mềm hữu hiệu để khôi phục bảng tính Calc (.ods) của OpenOffice bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào bảng tính Calc mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 367

🖼️ CrazyBackup 1.1

🖼️
 • Phát hành: CrazyPixels
 • CrazyBackup là một phần mềm có thể giúp bạn sao lưu các thư mục và tập tin được chọn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 279

🖼️ Auslogics Duplicate File Finder 8.4 Tìm kiếm tập tin trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: Auslogics
 • Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.1 là phương pháp đơn giản nhất để phân loại các tệp tin ảnh, nhạc, video và nhiều file cá nhân khác để xóa bỏ file trùng lặp và giải phóng bộ nhớ cho máy tính Windows.
 • windows Version: 8.4.0.1
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.631

🖼️ BestCrypt

🖼️
 • Phát hành: Jetico, Inc
 • Với BestCrypt bạn có thể tạo nhiều ổ đĩa “ảo” trên một ổ đĩa “thực” và chỉ có bạn hay những người được bạn cho phép mới sử dụng được những ổ đĩa ảo này. Thực chất, mỗi ổ đĩa ảo là một file có tên đuôi .jbc (gọi là file container) và nội dung cũa file chín
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 551
Xem thêm Dữ liệu - File