Yodot RAR Repair

Link Download Yodot RAR Repair chính:

🖼️ SanDisk RescuePRO 5.2 Phần mềm khôi phục file, dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: LC Technology International
 • SanDisk RescuePRO and RescuePRO Deluxe là phần mềm khôi phục file và dữ liệu, được sử dụng để khôi phục các file đã xóa từ tất cả các thiết bị đa phương tiện.
 • windows Version: 5.2.2.4
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.253

🖼️ Quick Recovery for MS Access

🖼️
 • Phát hành: Unistal
 • Quick Recovery for MS Access là phần mềm khôi phục cơ sở dữ liệu Access (.MDB) giúp khôi phục và sửa chữa các file Microsoft Access Database (.MDB).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 756

🖼️ Excel Recovery

🖼️
 • Phát hành: Raidlabs
 • Excel Recovery được thiết kế để tìm kiếm và phục hồi các file bảng tính Microsoft Excel XLS an toàn và bảo mật, cho dù ổ cứng hay file hệ thống đã bị hỏng như thế nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 993

🖼️ Easy Mail Recovery

🖼️
 • Phát hành: MunSoft
 • Phần mềm cho phép khôi phục các message đã xóa, và các message từ Microsoft Outlook bị lỗi và cơ sở dữ liệu message của Microsoft Outlook Express.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

🖼️ PhotoRecovery Khôi phục hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • PhotoRecovery là phần mềm mạnh mẽ để khôi phục các tập tin hình ảnh với định dạng JPEG hay TIFF bị lỗi hoặc bị xóa từ thiết bị lưu trữ bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin hình ảnh JPEG hoặc TIFF mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 821
Xem thêm Khôi phục dữ liệu