Zalo 19.7.1 cho PC

Tải xuống Zalo 19.7.1 cho PC

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Zalo chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • MyChat Ứng dụng chat cho doanh nghiệp

  • MyChat là ứng dụng chat server/client trên máy tính cho phép gửi tin nhắn, chia sẻ file dễ dàng trong các doanh nghiệp bằng mạng công ty hoặc mạng Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • XChat

  • XChat là chương trình chat bằng giao thức IRC(Internet Relay Chat) dành cho cả Linux và Windows.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Camfrog Video Chat Phần mềm chat video trực tuyến

  • Camfrog Video Chat 6.52 là phần mềm chat video, nhắn tin trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Camfrog Video Chat cho phép ham gia vào các phòng chat để nghe, nhìn và trò chuyện với nhiều người...
  • Xếp hạng: 4 57 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Chat, Gọi video, Nhắn tin