Video Chat Pro SDK ActiveX

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,9 MB
 • Lượt xem: 1.058
 • Lượt tải: 1.009
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 9X/XP/Vista/7
Giới thiệu

Đối với lập trình viên cần chat video qua mạng LAN hoặc Internet trong C#, VB.Net , VB, Delphi, VFP. Điều khiển bitrate, tỷ lệ khung, chất lượng audio được lập trình sẵn, do đó có thể sử dụng Video, Audio Conferencing bằng mọi kết nối.

Video Chat Pro SDK ActiveX

Tính năng:

 • Chat bằng video hay audio qua mạng LAN hoặc Internnet.
 • Gửi tin nhắn video sử dụng webcam.
 • Gửi tin nhắn audio sử dụng microphone.
 • Chọn thiết bị video.
 • Chọn thiết bị audio.
 • Điều khiển bitrate của video, tỷ lệ khung, chất lượng audio được lập trình sẵn, do đó có thể dùng Video, Audio Conferencing bằng mọi kết nối Internet.
 • Cho phép hoặc không cho phép gửi đường truyền video hoặc audio.
 • Tương thích với mọi ngôn ngữ lập trình hỗ trợ ActiveX (Access, c#, VB.net ,Visual C , Visual Basic , Visual Foxpro, Delphi, .Net…
 • Bao gồm C#, Delphi, VB, VC, VBScript, mẫu code nguồn trang web.

Nguyen Hang

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.