Zalo 23.2.2

Link Download Zalo chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • PrettyMay Call Recorder for Skype v3.6.0.105

  • PrettyMay Call Recorder là một plugin của Skype, cho phép ghi âm skype calls và conference calls, lưu lại với định dạng mp3 hoặc wav. Phiên bản basic thì miễn phí nhưng giới hạn thời gian ghi âm 15 phút.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Yahoo Messenger Hider

  • Yahoo Messenger Hider là nó cho phép bạn để ẩn tất cả các cửa sổ chat của bạn đang hoạt động.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Wickr Ứng dụng chat an toàn miễn phí

  • Wickr là ứng dụng nhắn tin bảo mật vô cùng an toàn cho người dùng muốn những nội dung chat hay file chia sẻ của mình bị người thứ 3 nhòm ngó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chat, Gọi video, Nhắn tin