ZumoDrive

Link Download ZumoDrive chính:
🖼️
 • DataNumen RAR Repair Sửa lỗi tập tin nén Rar

 • DataNumen RAR Repair (ARAR) 2.7 là một tiện ích cao cấp để sửa chữa những tệp tin RAR bị hỏng hoặc bị phá huỷ. ARAR sử dụng những công nghệ cao cấp để quét các thư mục lưu trữ "có vấn đề".
 • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
 • Carbon Folder 1.1

 • Carbon Folder là một công cụ nhanh và rất dễ sử dụng, cho pháp bạn đồng bộ dữ liệu của 2 thư mục khác nhau ở máy tính cá nhân của bạn hoặc các máy tính với nhau trong mạng nội bộ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PicBackMan Phần mềm sao lưu ảnh và video

 • PicBackMan là một ứng dụng giúp người dùng đăng tải ảnh và video lên các tài khoản lưu trữ trực tuyến một cách dễ dàng. Chương trình này có khả năng kết nối trực tiếp với Flickr, Picasa, Smugmug, Dropbox, SkyDrive, Box và Facebook.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyFileBackup Sao lưu và đồng bộ dữ liệu

 • AnyFileBackup là một giải pháp để sao lưu thời gian thực và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn. Nó hỗ trợ đầy đủ đồng bộ hóa hai chiều và có thể nén các file để chuyển vào một số định dạng nén phổ biến.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén