Dr. Torgo's PC System Inventory 2.0.0

Tải về
3 (1) eSource Development Dùng thử 532 Dung lượng: 868 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7

Một công cụ có thể cung cấp cho người dùng thông tin về hệ thống của học các bản báo cáo về đĩa, CPU, bộ nhớ, phần mềm được cài đặt...

Dr. Torgo's PC System Inventory cung cấp đầy đủ các tùy chọn truy vấn hệ thống và công cụ báo cáo mạnh mẽ. Phần mềm này nhanh chóng tạo các bản báo cáo về nhiều thông tin của hệ thống bao gồm đĩa, CPU, bộ nhớ, bo mạch chủ, người dùng, cổng, dịch vụ, phần mềm... Nó là một công cụ truy vấn chi tiết cho phép người dùng lấy các thông tin về hệ thống của họ.

Với cây tùy chọn tìm kiếm có độ sâu đáng ngạc nhiên, và việc liệt kê danh sách chi tiết các phần mềm được cài đặt sẽ hỗ trợ cho việc theo dõi license của phần mềm của bạn. Tính năng báo cáo chi tiết cho phép bạn có được báo cáo nhanh chóng về các khía cạnh của dữ liệu hệ thống, bao gồm một tính năng Quick Report mang tới thông tin về cơ bản về phần cứng và phần mềm được cài đặt.

(theo Softpedia)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 868 KB
  • Lượt xem: 539
  • Lượt tải: 532
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7