Dupli Find 6.16 Tự động tìm kiếm dữ liệu trùng

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 6.16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1 MB
 • Lượt xem: 486
 • Lượt tải: 484
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Dupli Find 6.16 là một tiện ích tự động tìm kiếm dữ liệu trùng trong tài liệu văn bản và tài liệu Word, hoặc nhân đôi dòng/cột trong bảng tính Excel. Dữ liệu trùng tìm thấy được hiển thị rõ ràng và có thể lấy ra từ nguồn mà không cần nhiều thao tác.

Dupli Find còn được sử dụng như là tiện tích văn bản thông thường để cung cấp các chức năng thao tác văn bản.

Dupli Find

Một số tính năng chính của Dupli Find:

 • Mở tài liệu văn bản, tài liệu Word và bảng tính Excel.
 • Hiển thị danh sách các dữ liệu trùng ở dòng/hàng/cột được tìm thấy.
 • Có thể lựa chọn bản sao để di chuyển, tự động hoặc thủ công.
 • Lưu tập tin mà không cần lựa chọn các bản sao.

Sử dụng Dupli Find để:

 • Quản lý danh sách dữ liệu như danh sách email mới.
 • Thu thập thông số từ tập tin dữ liệu.
 • Cho phép người dùng khai thác dữ liệu.
 • Kết hợp nhiều văn bản vào một tập tin.
 • Sắp xếp các dòng trong văn bản, tăng hoặc giảm dần.
 • Chuyển đổi từ định dạng Unix/Mac OS X sang văn bản Dos/Windows.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

Tìm thêm: Dupli Find

Ứng dụng liên quan và thay thế