DupScout Pro (64-bit)

Tải về
3 (1) Flexense Dùng thử 290 Dung lượng: 4,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP 64-bit/2003 64-bit/Vista 64-bit/Server 2008 x64/7 64-bit

DupScout Pro 2.7.20 là một tiện ích tìm các file trùng lặp miễn phí, nhanh và dễ sử dụng cho phép bạn phát hiện và dọn dẹp các file trùng lặp trên các đĩa, các máy tính được nối mạng và các thiết bị lưu trữ NAS. DupScout Pro cung cấp cho bạn các chế độ phát hiện nhiều trùng lặp, nhiều hoạt động dọn dẹp và gỡ bỏ, các cấu hình người dùng chỉ định và các layout giao diện người dùng đồ họa có thể tùy biến. Bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng loại bỏ các file trùng lặp với DupScout.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,6 MB
  • Lượt xem: 299
  • Lượt tải: 290
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP 64-bit/2003 64-bit/Vista 64-bit/Server 2008 x64/7 64-bit
Liên kết tải về

Link Download chính thức: