🖼️
 • Disk Pulse Pro

  Phần mềm quản lý thay đổi ổ đĩa
 • “Thám tử” Disk Pulse sẽ giúp bạn theo dõi mọi sự thay đổi diễn ra trong thư mục chỉ định. Qua đó, bạn sẽ biết được người khác đã làm gì trong thư mục quan trọng của mình mỗi khi vắng nhà.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Disk Pulse

  Theo dõi mọi thay đổi trên ổ đĩa
 • DiskPulse là giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ người sử dụng theo dõi những thay đổi trong một hay nhiều ổ đĩa và thư mục, gửi thông báo email, lưu trữ nhiều dạng báo cáo, tạo biểu đồ thống kê, xuất những thay đổi đã nhận diện ra cơ sở dữ liệu SQL,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskBoss

  Phần mềm quản lý dữ liệu
 • DiskBoss là giải pháp quản lý dữ liệu cho phép phân tích ổ đĩa, thư mục và phân loại tập tin, tìm kiếm và dọn dẹp các file trùng, thực hiện quản lý file tự động theo những quy luật dựng sẵn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • VX Search Ultimate

  Tiện ích tìm kiếm file nhanh chóng
 • VX Search là một giải pháp tìm kiếm tập tin nhanh chóng và dễ dàng. Với nó, người dùng có thể tìm kiếm file theo thể loại, thư mục, tên, kích thước, phần mở rộng, vị trí, thẻ EXIF, vv.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskBoss Ultimate

 • DiskBoss 1.2.16 là giải pháp quản lý đĩa hoàn hảo cho phép thực hiện việc phân tích không gian sử dụng đĩa, phân loại tập tin, phát hiện các file trùng lặp để loại bỏ, đồng bộ hóa tập tin tốc độ cao...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskBoss Pro (64-bit)

 • DiskBoss 1.2.16 là giải pháp quản lý đĩa hoàn hảo cho phép thực hiện việc phân tích không gian sử dụng đĩa, phân loại tập tin, phát hiện các file trùng lặp để loại bỏ,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskBoss Pro

 • DiskBoss 1.2.16 là giải pháp quản lý đĩa hoàn hảo cho phép thực hiện việc phân tích không gian sử dụng đĩa, phân loại tập tin, phát hiện các file trùng lặp để loại bỏ, đồng bộ hóa tập tin tốc độ cao...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskBoss (64-bit)

 • DiskBoss 1.2.16 là giải pháp quản lý đĩa hoàn hảo cho phép thực hiện việc phân tích không gian sử dụng đĩa, phân loại tập tin, phát hiện các file trùng lặp để loại bỏ, đồng bộ hóa tập tin tốc độ cao...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DupScout Ultimate (64-bit)

 • DupScout 2.7.20 là một ứng dụng đơn giản, cho phép người dùng nhanh chóng quét ổ cứng của mình và dò tìm các file trùng, có khả năng làm tốn rất nhiều dung lượng ổ cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DupScout Ultimate

 • upScout 2.7.20 là một ứng dụng đơn giản, cho phép người dùng nhanh chóng quét ổ cứng của mình và dò tìm các file trùng, có khả năng làm tốn rất nhiều dung lượng ổ cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DupScout Pro (64-bit)

 • DupScout Pro 2.7.20 là một tiện ích tìm các file trùng lặp miễn phí, nhanh và dễ sử dụng cho phép bạn phát hiện và dọn dẹp các file trùng lặp trên các đĩa, các máy tính được nối mạng và các thiết bị lưu trữ NAS.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 16 phần mềm.