E-PunchClock Std for Mac

Tải về

3 (1) Macavenger Tech Miễn phí 3.728 Dung lượng: 24,1 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Một ứng dụng đồng hồ đơn giản. Chương trình này được thiết kế bằng cách sử dụng một thuật toán “đồng hồ báo thức” chứ không phải thuật toán “tác vụ thời gian”. Chỉ cần đơn giản nhấn một nút nhằm tính giờ từ thời điểm bắt đầu một ngày mới và nhấn nó một lần nữa để tắt – không cần phải theo dõi ứng dụng chạy hoặc tạo một tác vụ mới. Đối với việc triển khai mạng, bạn có thể muốn sử dụng E-PunchClock ClS

Các tính năng chính:

 • Đơn giản, giao diện một nút để có thể sử dụng chung.
 • Lựa chọn định dạng giờ 12/24
 • Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu MySQL và PostgreSQL.
 • Quản lý báo thức.
 • Lựa chọn mật khẩu bảo vệ
 • Tạo bản báo cáo
 • Không hạn chế người dùng
Phiên bản mới này có:
 • Xuất nhiều người dùng trong cùng một lúc
 • Tính năng mới giúp kiểm tra cập nhật
 • Người dùng được phân loại theo tên
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 24,1 MB
 • Lượt xem: 3.741
 • Lượt tải: 3.728
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: