Time Check Pro for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,8 MB
  • Lượt xem: 325
  • Lượt tải: 324
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.3/10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.5.6 Intel/10.6 Intel
Giới thiệu

Do vấn đề về thương hiệu nên CSoM's Time Clocks Pro đã được đổi thành CSoM's Time Check Pro. Các khách hàng đăng ký sử dụng CSoM's Time Clock Pro có thể tải và sử dụng Time Check Pro ngay lập tức (đối tượng và nhật ký của CSoM's Time Clock Pro được hỗ trợ). Time Check Pro là một công cụ hữu ích giúp người dùng theo dõi được thời gian dùng vào nhiều kế hoạch khác nhau và cung cấp chức năng hẹn giờ khi muốn nghỉ ngơi.

Một mục dữ liệu sẽ được thêm vào thanh menu giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm chương trình. Tin nhắn từ ứng dụng được hiện trên thanh trong suốt màu vàng xám phía trên hiển thị. Thời gian bắt đầu và thời gian tạm dừng được thêm một cách tự động vào mục nhật ký có thể in được (cho một kế hoạch) bao gồm cả chỗ trống để ghi các ghi chú ngắn gọn. Người dùng có thể để thêm một khoảng thời gian giữa lúc nghỉ. Nếu chưa muốn nghỉ khi đến thời gian cài đăt thì người dùng có thế lùi thời gian nghỉ trước khi bị báo thức thêm lần nữa và khi đó thời gian sẽ được thiết lập. Time Check Pro cho phép ngắt nhanh chóng giữa các kế hoạch. Thiết lập, thời gian chạy giữa các kế hoạch và nhật ký các kế hoạch được lưu lại giữa các phần.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo