EarthLink Toolbar for IE 4.0.75

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 695
  • Lượt tải: 693
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista
Giới thiệu

EarthLink Toolbar là một add-on miễn phí của trình duyệt giúp bạn lướt web an toàn và tiết kiệm hơn.

- Benefits - ScamBlocker: giúp bạn xem trước mức độ an toàn khi vào một trang web để tránh những trang web lừa đảo.
- Pop-Up Blocking: ngăn chặn các quảng cáo một cách hiệu quả.
- Security Tools: Giúp bạn quản lý thông tin các nhân trên internet.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo