Easy Folder Locker

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,6 MB
  • Lượt xem: 1.050
  • Lượt tải: 1.017
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Easy Folder Locker là công cụ mã hóa với thuật toán 256 AES để giải mã tất cả các file, folder, USB, ổ cứng di động,... Nó được sử dụng để bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn dựa trên mã hóa AES 256 bit để chủ động mã hóa các file, folder, USB,...

Easy Folder Locker

Easy Folder Locker rất dễ sử dụng. Một khi folder hoặc thiết bị được dùng, bạn có thể truy cập các file như các file thông thường. Nếu bạn muốn chỉnh sửa những file này, phần mềm sẽ tự động mã hóa và lưu lại bản đã chỉnh sửa vào ổ cứng. Khi đọc chúng, phần mềm sẽ tự động giải mã ứng dụng trên ổ cứng. Toàn bộ quá trình mã hóa và giải mã được tự động, chủ động, rõ ràng và rất nhanh chóng. Tất cả dữ liệu được lưu trên ổ cứng đều được mã hóa.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.