ECMerge Pro for Mac

Tải về

3 (1) Ellie Computing Dùng thử 351 Dung lượng: 9,6 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.5 Intel

ECMerge so sánh và nối dữ liệu FTP hoặc SCC hay dữ liệu cục bộ giống như văn bản, ảnh và các folder. Phần mềm này so sánh theo từng file hoặc 3 cách. Nó được thiết kế nhằm giúp công việc chỉnh sửa nhiều file văn bản của bạn dễ dàng hơn và nhằm giữ trật tự các folder luôn được đồng bộ hóa. Các file văn bản hoặc folder có thể so sánh nhằm tự động nối và xác nhận phát triển mã và dữ liệu của bạn. ECMerge tự động lưu lại các phiên và cho phép bạn lưu lại tên các phiên để có thể chạy lại chúng bằng một lần kích hoặc bằng lệnh. Phần mềm này sẽ tạo các bản báo cáo trong nhóm Unix, định dạng XML và HTML để so sánh văn bản, ảnh và folder. ECMerge là một giải pháp toàn diện, cho phép bạn so sánh các file Word cũng như nối mã nguồn, áp dụng các bản vá với báo cáo CVS.

Phiên bản mới này có:

Rất nhiều nâng cấp giao diện, tích hợp với Finder.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,6 MB
  • Lượt xem: 356
  • Lượt tải: 351
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.5 Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: