EmailCM for Mac

Tải về
3 (1) Limit Point Software Dùng thử 278 Dung lượng: 412,3 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

EmailCM là một dịch vụ và menu văn cảnh, dành cho Snow Leopard, để tạo các email message Apple với các bản đính kèm đối với mỗi file hoặc folder được chọn trong Finder.

Việc sử dụng EmailCM rất dễ dàng: Người dùng chỉ việc kích vào một số file và folder trong Finder và chọn mục menu "Email Items".

Chú ý: Trên Snow Leopard và Leopard quá trình có một chút khác biệt. Trên Leopard, menu context sẽ hiển thị dưới mục "More..." trong menu context Finder. Trong Snow Leopard, bạn cần phải sử dụng dịch vụ, do menu context bên thứ 3 không được hỗ trợ. Sau đó, mục tin dịch vụ có dán nhãn "Email Item" sẽ hiển thị trong menu context Finder dưới mục "Services".

Phiên bản mới này có:

Giới thiệu phiên bản có mục tin dịch vụ của menu context. Phiên bản này sẽ cung cấp truy cập tới chức năng tương tự giống như menu context trong Snow Leopard, nhưng lại là một dịch vụ. Trong Snow Leopard, bạn có thể gọi chức năng này giống như một mục tin dịch vụ có tên "Email Items" trong menu phụ "Services" của Finder hoặc trong menu ứng dụng của Finder.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 412,3 KB
  • Lượt xem: 282
  • Lượt tải: 278
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: