Emsisoft Mamutu

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,2 MB
  • Lượt xem: 798
  • Lượt tải: 789
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/2008/7
Giới thiệu

Emsisoft Mamutu là một phần hoạt động của Emsisoft Anti-Malware được hãng Emsisoft tách ra để có thể sử dụng riêng biệt nếu không muốn sử dụng Emsisoft Anti-Malware.

Emsisoft Mamutu có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động của các ứng dụng được cài đặt trên máy tính và cũng kiểm soát luôn cả hệ thống nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm có thể gây hại cho PC bằng cách sử dụng công nghệ phân tích hành vi. Ngay khi phát hiện một hành động nguy hiểm nó sẽ cảnh báo với người dùng để có biện pháp xử lý các tình huống.

Chương trình này cũng có thể phát hiện và loại bỏ Trojans, Backdoors, Keyloggers, Worms, virus, spyware, Rootkit...và cũng có thể phát hiện các mối đe dọa chưa biết mà không cần cập nhật hàng ngày.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: