Longsoft Calc++

Tải về
4,2 (9) Longsoft Miễn phí 716 Dung lượng: 52 KB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

Longsoft Calc + + là một chương trình tiện dụng được thiết kế để giúp bạn đánh giá biểu thức trong cú pháp của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như C + +, Assembler, Pascal.

Ngoài ra, Longsoft Calc + + là công cụ đơn giản và dễ dàng để thực hiện các phép toán số học và các hoạt động lượng giác. Kết quả của các hoạt động được thể hiện trong ba hệ thống số cơ bản: DEC, HEX, BIN. Longsoft Calc + + đã làm nổi bật cú pháp, sao chép/dán clipboard, lịch sử, chuyển đổi loại hình....

4,2 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 52 KB
  • Lượt xem: 814
  • Lượt tải: 716
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế