Keylogger là các ứng dụng ghi lại thao tác màn hình, bàn phím, theo dõi mọi hành động của người dùng. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng này để giám sát hoạt động con trẻ của mình để từ đó có những can thiệp kịp thời, vì môi trường mạng máy tính là một môi trường rất nguy hiểm chứ không hoàn toàn an toàn như bạn vẫn nghĩ. Hãy sử dụng phần mềm Keylogger vào mục đích thiết thực và trong sáng!

Top ứng dụng Phần mềm Keylogger tải nhiều nhất

🖼️ Intego VirusBarrier X9 cho Mac 10.9 Phần mềm ngăn chặn malware cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.182

🖼️ ZoneAlarm Extreme Security 2019 15.6 Bảo vệ máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.860

🖼️ Ardamax Keylogger 5.0 Ghi lại hoạt động trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.382

🖼️ SUPERAntiSpyware Portable 6.0 Phần mềm diệt spyware miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.894

🖼️ 360 Total Security Essential 8.8 Bảo vệ máy tính và ngăn chặn virus

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.243

🖼️ MessengerLog 8 8.12 Phần mềm theo dõi chat

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.920

🖼️ Zemana Antilogger 2.74 Phần mềm ngăn chặn keylogger

🖼️
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.624

🖼️ BlazingTools Perfect Keylogger 1.68 Theo dõi hoạt động trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 913
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 640.238

🖼️ Best Free Keylogger 5.1 Giám sát máy tính chuyên nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.664

🖼️ Loaris Trojan Remover 2.0 Diệt trojan, quét virus, bảo vệ máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.119
Có tất cả 101 phần mềm.