Excel Password Recovery Master Giải mã mật khẩu tài liệu Excel

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 836,1 MB
  • Lượt xem: 1.960
  • Lượt tải: 1.903
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

Excel Password Recovery Master là phần mềm hữu hiệu để giải mã các tài liệu có mật khẩu bảo vệ và được tạo ra bởi MS Excel 97/2000/XP/2003/2007/2010 (*.xls, *.xlt, *.xla, *.xlsx, *.xlsm, *.xltx, *.xltm). Nó cho phép bạn reset "open", "write", bảng tính, bảng tính đã chia sẻ và mật khẩu bảng tính.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng Excel Password Recovery Master để thực hiện công việc sao cho nhanh và hiệu quả nhất.

Excel Password Recovery Master

Tính năng:

• Xóa bỏ mật khẩu MS Excel “mở”.

• Khôi phục hoặc xóa "write", bảng tính, bảng tính đã chia sẻ và mật khẩu bảng tính.

• Khôi phục mật khẩu Excel online.

• Khôi phục mật khẩu với bất kỳ độ dài và độ phức tạp nào.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Bảo vệ bằng mật khẩu khỏi truy cập chương trình trái phép.

• Giao diện trực quan, đơn giản.

Đặng Hương

Liên kết tải về