Fast MP3 Cutter Joiner 2.72 Build 1401

Tải về
  • Đánh giá:
    4,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 974 KB
  • Lượt xem: 15.128
  • Lượt tải: 15.097
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

Với Fast MP3 Cutter Joiner(FMCJ) không những việc cắt-nối định dạng Mp3 của bạn sẽ nhanh chóng và hiệu quả; mà với những tính năng nổi trội đặc thù riêng không có ở bất cứ công cụ “cùng loại” nào, việc làm chủ định dạng MP3 của bạn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

1. MP3 Cutter: hỗ trợ chức năng cắt Mp3 theo từng File đơn lẻ

- Nhấp Open để đưa vào File Mp3 cần xử lý.

- Tuỳ vào ý muốn của mình mà lựa chọn một trong bốn kiểu cắt File mà chương trình hỗ trợ:

o By Size: theo kích thước tính bằng MB (chia nhỏ kích thước của File MP3 ban đầu thành các file con theo kích thước qui ước chuẩn này).

o By Count: theo số lượng File (chia nhỏ File Mp3 ban đầu theo số lượng tập tin qui ước này).

o By Time: theo thời gian (chia nhỏ File Mp3 ban đầu thành các file con theo đơn vị tính thời gian bằng nhau).

o By Custom: theo một tuỳ biến khác (giúp người dùng có thể cắt một phần bất kỳ trong File MP3 ban đầu bằng cách: kéo con chạy trên thanh trạng thái đến vị trí khởi đầu cần cắt - nhấp nút Set Start, kéo con chạy tới vị trí kết thúc - nhấp nút Set End).

- Nhấp nút Cut Now để bắt đầu quá trình cắt.

2. Mp3 batch Cutter: hỗ trợ chức năng cắt tự động hàng loạt các tập tin Mp3 khác nhau theo một kịch bản chung (với chức năng hữu ích này sẽ giúp người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian thao tác; đây là điểm nổi bật của FMCJ2.72 so với các phần mềm cùng loại khác).

- Chọn thẻ tính năng tương ứng.

- Nhấp nút Add Files/Add Folder để đưa vào các tập tin MP3 cần xử lý.

- Lựa chọn kiểu hỗ trợ cắt file tương ứng chung trong các dạng chương trình hỗ trợ:theo kích thước, theo số lượng tập tin con, theo thời gian và theo một tuỳ biến khác (đối với dạng cuối cùng ở đây cho phép bạn nhập vào tuỳ biến một khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc để tạo thành một kịch bản cắt chung cho tất cả các tập tin Mp3 cần xử lý).

- Nhấp Cut All để tiến hành quá trình cắt.

3. Thẻ Cutter Options: cho phép bạn tuỳ biến lại các thông số hay thuộc tính cần thiết cho quá trình cắt các File Mp3 trên hệ thống (chất lượng, cách đặt tên, thư mục chứa các File dữ liệu xuất…).

4. MP3 Joiner: hỗ trợ việc nhập các file Mp3 riêng lẽ thành một File Mp3 thống nhất (lớn)

- Nhấp Add Files/ Add Folder để dưa vào các tập tin Mp3 cần ghép nối.

- Di chuyển thứ tự của các File trên List bằng cách nút Up/Down theo đúng vị trí mình cần khi trình diễn file nhạc.

- Có thể đặt thêm một số thông tin phụ cho các File nhạc bằng các hộp thoại thông tin bên dưới.

- Nhấp Join Now để đồng ý việc ghép nối (đặt tên chọn nơi lưu cho tập tin kết quả).

5. MP3 batch Joiner: hỗ trợ việc ghép nối tự động cùng lúc hàng loạt các File MP3 theo một kịch bản định trước (đây là điểm nổi bật của FMCJ2.72 so với các phần mềm cùng loại khác).

- Cách sử dụng tương tự chức năng MP3 Joiner.

- Giải thích quá trình ghép nối: chương trình sẽ nối tất cả các File MP3 (theo thứ tự thiết lập) được chọn ở khung Joiner Mp3 Files vào phần đầu - Insert at begin hay phần kết thúc – Append to end với tập tập tin được chọn trong khung Main Mp3 Files (theo cách tuần tự so khớp từng bài một có trên danh sách).

- Ví dụ: tôi chọn hai file MP3 (1.Nỗi nhớ đóng băng và 2.Con heo đất) vào khung Joiner Mp3 Files bên dưới và 2 file mp3 (4.Nhạc Boom và 5.Cây sáo giấy) vào khung Main Mp3 Files phía trên, khi thực hiện chương trình sẽ ghép nối so khớp theo kiểu tất cả trong khung dưới với tuần tự từng file một so với khung phía trên để tạo ra hai tập tin kết quả (File 1: kết quả nối của 1-2-4. File 2: kết quả nối của 1-2-5 nếu chọn nối vào phần đầu Insert at begin hay File 1: 4-1-2. File 2: 5-1-2 nếu chọn nối vào phần kết thúc Append to end) .

* Lưu ý: Không giới hạn số lượng file Mp3 đầu vào ở 2 khung thoại Joiner Mp3 FilesMain Mp3 Files.

6. Thẻ Joiner Options: cho phép bạn tuỳ biến lại các thông số hay thuộc tính cần thiết cho quá trình ghép-nối các File Mp3 trên hệ thống (chất lượng, cách đặt tên, thư mục chứa các File dữ liệu đã ghéo nối…).

7. Nhận xét: Với 2 ưu điểm nổi bật là hỗ trợ người dùng theo kiểu tự động hoá hàng loạt cho công việc cắt và ghép-nối mà khó có một phần mềm cùng loại nào sánh kịp, FMCJ2.72 thật sự là một công cụ cắt - nối hàng đầu cho định dạng Mp3 mà bạn nên lựa chọn cho hệ thống của mình.

Theo XHTT

Liên kết tải về