File & Folder Lister

Tải về
3 (1) TriSun Software Dùng thử 507 Dung lượng: 982,7 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/2008/7/Vista

File & Folder Lister (2FL) là chương trình được dùng để xuất thông tin thư mục/tập tin và có thể đáp ứng mọi yêu cầu đưa ra.

2FL có giao diện người dùng rất dễ sử dụng. Nó hỗ trợ cho việc tạo ra danh sách tập tin/thư mục giống như danh sách chạy audio/video (M3U, PLS,..), nguồn PB (PBR) và văn bản, Word, Exel, tài liệu HTML để xuất tất cả các mục trong một thư mục hoặc thư mục nhỏ để tùy chỉnh thuộc tính tập tin/thư mục, format ngày giờ, điều chỉnh dung lượng,…

Danh sách đầu ra này có thể được sử dụng để chơi nhạc (như MP3, WAV, RM,…), sao lưu và lưu trữ thông tin thư mục, gửi cho bạn bè/đồng nghiệp,…

File & Folder Lister

Tính năng:

- Hỗ trợ tạo ra danh sách audio/video, nguồn PB (PBR) và văn bản, Word, Excel, HTML.

- Hỗ trợ xuất các mục tin trong một thư mục hoặc thư mục nhỏ của nó.

- Tùy chỉnh thuộc tính tập tin/thư mục, format ngày giờ, điều chỉnh dung lượng.

- Cung cấp số liệu kích thước cho tập tin/thư mục lựa chọn.

- Hỗ trợ tạo đầu ra cho máy chủ từ xa thông qua ổ đĩa mạng.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 982,7 KB
  • Lượt xem: 519
  • Lượt tải: 507
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/2008/7/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

  • Folder2List 🖼️ 129 Ứng dụng tạo thư mục và danh sách tập tin