Folder Vault 2.0.0.8 Phần mềm bảo vệ file

Tải về

3,4 (7) Gear Box Computers Dùng thử 3.432 Dung lượng: 2,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista

Folder Vault giúp bạn tạo ra một bức tường bảo vệ bất khả xâm phạm khỏi những sự thay đổi, xóa, xem từ bên ngoài. Chỉ có bạn - người nắm giữ mật khẩu bảo vệ mới làm được những chuyện đó mà thôi.

3,4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.0.0.8
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 3.454
  • Lượt tải: 3.432
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm