FileToFolder

Tải về

3 (1) CodeLine Miễn phí 628 Dung lượng: 1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/7

FileToFolder 3.0 có thể tạo một thư mục từ bất kỳ tập tin nào và di chuyển tập tin đó vào thư mục mới tạo của nó. Chạy ứng dụng bạn có thể chọn ở cấp độ root và bao gồm tất cả thư mục con hoặc đăng ký ứng dụng với bảng và "nhấp chuột phải" lên bất kỳ nhóm thư mục nào để tạo thư mục riêng của chúng và ngay lập tức di chuyển chúng vào các thư mục mới.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 642
  • Lượt tải: 628
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm