FOLIO Point of Sales - Phần mềm quản lý nhà hàng

Tải về
5 (1) Adsoft-corp Tính phí 1.247 Dung lượng: 15 MB Ngày: Yêu cầu: Windows

FOLIO POS là giải pháp tổng thể về quản lý Nhà hàng, Bar, Massage, Karaoke.

* Hoá đơn, ca làm việc:

- Đóng, mở ca mới

- Tạo mới hoá đơn

- Đóng hoá đơn

- Chuyển hoá đơn cho người quản trị

* Tạo hoá đơn:

- Gọi món, thêm, sửa, xoá món

- Chuyển bàn

- Giảm giá

- Chuyển lễ tân

- In hóa đơn, thanh toán cho khách hàng

* Liên kết lễ tân

- Tìm kiếm thông tin khách hàng thông qua số phòng

- Tìm kiếm thông tin khách hàng thông qua tên khách hàng

- Sơ đồ phòng

* Báo cáo:

- Báo cáo ca (theo hoá đơn, theo món ăn, theo hình thức thanh toán…)

- Báo cáo doanh thu (theo hoá đơn, theo nhóm khách hàng, theo

nhóm món…)

- Thống kê hoá đơn chuyển lễ tân

- Thống kê hoá đơn đã đóng

- Thống kê hoá đơn đã huỷ

- In hoá đơn theo số hoá đơn

- Báo cáo doanh thu

* Trợ giúp:

- Thu ngân viên trong ca

- Luồng dữ liệu

- Hiển thị thông tin

- Giao diện người dùng

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 15 MB
  • Lượt xem: 1.269
  • Lượt tải: 1.247
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm