FOLIO Front Office - Phần mềm quản lý khách sạn

Tải về
2 (3) Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và ứng dụng Công nghệ thông tin Tính phí 3.347 Dung lượng: 15 MB Ngày: Yêu cầu: Microsoft Windows

FOLIO Front Offices (FO) là giải pháp tổng thể quản lý đặt phòng, bộ phận lễ tân và bộ phận buồng phòng trong Khách sạn, Resort. Nó là phần mềm quản lý khách sạn rất hữu ích dành cho những người quản lý khách sạn.

Các tính năng chính:

Phân hệ đặt phòng:

* Đặt phòng khách đoàn, khách lẻ.
* Tự động tìm kiếm và gán phòng.
* Quản lý thông tin lịch sử của khách.
* Sắp xếp phòng tự động.
* Xử lý các giao dịch đặt cọc, phạt hủy đặt cọc.
* Quản lý hoa hồng cho các đại lý du lịch, công ty lữ hành.

Phân hệ Lễ tân:

* Checkin, checkout nhanh.
* Quản lý chi tiết thông tin khách phòng.
* Dịch vụ tin nhắn của khách phòng.
* Tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác.
* Thanh toán và quản lý hóa đơn chặt chẽ.
* Khóa mở chức năng nhận giao dịch chuyển lên từ các điểm outless.

Phân hệ Kiểm toán cuối ngày:

* Đóng ngày tự động hoặc đóng ngày sau khi đã hoàn thành quá trình kiểm toán các giao dịch phát sinh trong ngày.
* Hỗ trợ tính năng in lại các báo đóng ngày khi cần thiết.
* Thực hiện việc hạch toán tiền phòng, chuyển tiền phòng từ các phòng thành viên vào chi phí của đoàn.
* Cập nhật ngày làm việc mới của hệ thống.

Phân hệ Buồng phòng:

* Quản lý cập nhật tình trạng phòng nghỉ.
* Tìm kiếm thông tin khách phòng chính xác.
* Quản lý theo dõi tình trạng đồ đạc thất lạc.
* Báo cáo chi tiết về tình hình khách đến và đi.
* Phân hệ Quản lý các Đại lý du lịch, Công ty Lữ hành:
* Cung cấp khả năng quản lý thông tin các Đại lý du lịch, Công ty Lữ hành.
* Tự động tính tiền hoa hồng cho các đại lý du lịch, công ty lữ hành.
* Quản lý chặt chẽ hiệu quả của các đại lý du lịch, công ty lữ hành.

Phân hệ quản trị hệ thống:

* Quản trị các nhóm người dùng, phân quyền tới 300 quyền khác nhau cho các nhóm thực hiện trên hệ thống.
* Quản trị danh sách người sử dụng, gán quyền thuộc nhóm, thêm, xóa, thay đổi mật khẩu của người sử dụng.
* Cho phép quản lý các thông số phòng của Khách sạn
* Quản lý bảng giá phòng, quản lý giá phòng đơn, phòng đôi, phòng có thêm người,...
* Thiết lập các tham số hệ thống phục vụ hoạt động: cấu hình thuế VAT, dịch vụ, giảm giá, chính sách khuyến mại, chính sách giá cho cước điện thoại,…

2 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

  • OHotel 🖼️ Phần mềm quản lý nhà nghỉ, khách sạn

Có thể bạn quan tâm