FotoFind for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 745,2 KB
  • Lượt xem: 557
  • Lượt tải: 553
  • Ngày:
Giới thiệu

FotoFind cho phép bạn them thông tin về vị trí từ một file GPX vào trực tiếp iPhoto. Chương trình này rất hữu ích nếu bạn có các quỹ đạo GPS từ nơi bạn đứng và muốn them thông tin đó vào iPhoto mà không phải them một cách thủ công.

Lựa chon file GPX và FotoFind sẽ truy cập các hình ảnh từ iPhoto có mốc thời gian khớp. Bạn có thể điểu chỉnh thời gian nếu có độ lẹch. Sau đó bạn có thể sử dụng bản đồ để đảm bảo những vị trí đó là chính xác và phân loại theo những gì bạn muốn cập nhật. nếu bạn đã làm điều đó một làn thì từ sau chương trình sẽ cập nhật thư viện iPhoto với nhưng thông tin mới.

Phiên bản mới này có:

- GUI đã được làm lại

- Hiển thị theo dõi GPS

- Thêm một vài chức năng cấu hình khác

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo