FoxPDF PPT to PDF Converter Chuyển đổi PowerPoint sang PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 13,9 MB
  • Lượt xem: 238
  • Lượt tải: 226
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8
Giới thiệu

PowerPoint (PPT,PPTX) to PDF Converter là giải pháp tốt nhất để chuyển đổi PowerPoint (PPT, PPTX) sang PDF, PPT sang PDF, PPTX sang PDF, rtf sang pdf, text sang PDF. Thêm vào đó, chuyển đổi các tài liệu từ PowerPoint (PPT, PPTX) sang PDF cho phép bạn chuẩn bị cho việc lưu trữ.

- Dễ dàng và hỗ trợ định dạng PowerPoint (PPT,PPTX)

- Bảo vệ đường link trong việc chuyển đổi PowerPoint (PPT,PPTX) sang PDF

- Mã hóa PDF

- Tốc độ chuyển đổi nhanh hơn 6 lần với Intel CoreTM, NVIDIA CUDATM và AMD.

FoxPDF PPT to PDF Converter

Phương Lan

Liên kết tải về