FoxTrot Professional Search & Server for Mac

Tải về
3 (1) CTM Development Dùng thử 303 Dung lượng: 4,9 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel/10.6 Intel

FoxTrot Professional Search là giải pháp tìm kiếm nội dung mạnh mẽ, cung cấp các công cụ cần thiết trong việc tìm kiếm trực tiếp trong các file PDF, HTML, word, email và media, lý lịch dữ liệu. Người dùng có thể quản lý nhiều bộ sưu tập đã được gắn chỉ số và cập nhật chỉ số tìm kiếm thời gian mà không phải chạy ứng dụng.

Các tính năng chính:

 • Đa danh mục của kết quả liên quan
 • Hiển thị trước và hiển thị đầy đủ dữ liệu, với tìm kiếm mức độ dữ liệu thứ 2
 • Đa bộ sưu tập đã gắn chỉ số và cập nhật thời gian mà không phải chạy ứng dụng
 • Phiên bản 2.5 có khả năng thực hiện cao hơn, mở rộng sắp xếp Timeline cũng như chia sẻ các chỉ số.
Phiên bản mới này có:
 • Nâng cấp giao diện người dùng:
 • Nhớ thứ tự hiển thị của các mục, và mục nào bị lỗi từ tìm kiếm trước
 • Nhớ thao tác tìm kiếm từ lần tìm kiếm trước.
 • Cập nhật phần mềm
 • FoxTrot sẽ sử dụng công nghệ Sparkle khi cập nhật phần mềm
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,9 MB
 • Lượt xem: 317
 • Lượt tải: 303
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel/10.6 Intel