HiddenDIR

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 152 KB
  • Lượt xem: 551
  • Lượt tải: 537
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/2008/7
Giới thiệu

Hiddendir là một ứng dụng nhỏ, rất dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt nhằm cung cấp cho bạn một công cụ bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách ẩn các thư mục để không có bất cứ ai có quyền truy cập vào máy tính của bạn.

Hiddendir

Bạn có thể dễ dàng ẩn một thư mục bằng cách:

• Click vào nút HIDE và chọn chế độ để ẩn thư mục mà bạn muốn ẩn.

• Các thư mục sẽ được ẩn ngay lập tức.

Hiddendir

Bỏ ẩn một thư mục bằng cách:

• Bạn muốn hiển thị các thư mục mà trước đó bạn đã để ẩn bằng cách kiểm tra từ danh sách các thư mục mà bạn đã ẩn và đặt lại lựa chọn là thôi để ẩn.

• Click vào nút bỏ ẩn, các thư mục sẽ được hiển thị .

Hiddendir

Đặt mật khẩu:

• Bạn có thể đặt mật khẩu để mở chương trình của bạn.

Tuyết Mai (Theo Rcpsoft)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: