Hijack Hunter

Tải về

4 (3) NoVirusThanks org Software Miễn phí 422 Dung lượng: 909 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Hijack Hunter là một ứng dụng miễn phí quét máy tính của bạn và hiển thị tất cả các dữ liệu thu thập một cách toàn diện.

Để giúp người sử dụng phát hiện hành vi hệ thống đáng ngờ, chương trình này hiện tất cả các thông tin cần thiết trong một tập tin báo cáo, giám sát tất cả các chi tiết trên những tiến trình hoạt động, các khóa khởi động registry, các driver được cài đặt, hijack Windows, các đối tượng hỗ trợ trình duyệt,…

Các tính năng:

 • Quản lý tập tin khởi động
 • Quản lý các đối tượng hỗ trợ trình duyệt
 • Tạo các báo cáo chi tiết bảo mật hệ thống
 • Xoá bỏ các tập tin bền vững
 • Phát hiện Kernel-Mode và User-Mode Hooks
 • Phát hiện SSDT Hooks
 • Quản lý tập tin Hosts
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Quản lý khoá khởi động registry
 • Phục hồi các tham số hệ thống được hijack
 • Chạy trên nền

Theo yume

Link 3: www.softpedia.com/dyn-postdownload.php

4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 909 KB
 • Lượt xem: 427
 • Lượt tải: 422
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm