HoverZoom for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29 KB
  • Lượt xem: 234
  • Lượt tải: 228
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 or later, Safari
Giới thiệu

Bạn muốn xem phiên bản lớn hơn của một bức ảnh trên trang nào đó mỗi khi di chuyển con trỏ qua nó? HoverZoom của Side Tree Media có thể thực hiện công việc này trên nhiều trang khác nhau, bao gồm Facebook, Flickr, Picasa và Twitter. Tiện ích này còn có thể hoạt động tốt với rất nhiều trang không phải là trang xã hội cũng như đưa ra lựa chọn thu nhỏ (không bắt buộc) hiển thị nguồn video của rất nhiều trang web.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: