iBackupBot for iTunes Sao lưu dữ liệu

Tải về
  • Đánh giá:
    4 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 1.754
  • Lượt tải: 11.083
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

iBackupBot for iTunes - Sao lưu dữ liệu

BackupBot for iTunes là công cụ hỗ trợ trình duyệt, xem, xuất và chỉnh sửa các file đã được sao lưu sang iTunes.

Khi bạn kết nối với iPad, iPhone hay iPod touch vào máy tính rồi chọn “Back Up”, các thiết lập và file từ những thiết bị đó sẽ tự động được sao lưu sang máy tính của bạn. Bạn có thể khôi phục thông tin nếu cần thiết. iBackupBot thực sự rất hữu ích khi bạn mua một chiếc iPhone (hoặc iPad, iPod touch) và muốn truyền tải các thiết lập trước đó sang. Thông tin được sao lưu bao gồm tin nhắn văn bản, ghi chú, nhật ký cuộc gọi, danh sách liên hệ, âm thanh và thiết lập widget,…

BackupBot for iTunes

Với iBackupBot for iTunes trên máy tính, bạn sẽ dễ dàng:

• Trình duyệt tất cả các file đã sao lưu và nhanh chóng tìm được file cần thiết.

• Xem, chỉnh sửa và xuất các file với các công cụ tích hợp trong iBackupBot như Text Editor, Hex Editor, Database viewer, Image viewer, SMS Message Viewer, Notes Viewer, Call History Viewer, Address Book Viewer,…

• Trinh duyệt, xem và xuất các file media thông qua Media Browser tích hợp.

Ngoài ra, bạn còn có thể:

• Chia sẻ dữ liệu dễ dàng với bạn bè hoặc xuất dữ liệu để giữ 1 bản copy sao lưu;

• Lưu trữ nhiều bản sao lưu cho iPad, iPhone hoặc iPod touch;

• Chỉnh sửa tên nhà cung cấp dịch vụ, thời gian string hoặc dữ liệu trò chơi,…;

• Xóa hồ sơ nhật ký cuộc gọi khỏi thiết bị;

• Xuất một bản sao lưu iTunes sang folder máy tính để sử dụng về sau;

• Xóa các địa chỉ email gần đây.

Yêu cầu hệ thống:

- iTunes 8.0 hoặc cao hơn.

- iPad/iPad 2/iPhone/iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPod Touch/iPod Touch 2G/iPod Touch 3G/iPod Touch 4G với iOS 2.0 hoặc cao hơn.

Đặng Hương

Liên kết tải về