🖼️
🖼️
  • iBackupBot cho Mac Sao lưu dữ liệu cho Mac
  • iBackupBot cho Mac 5.6.0 là một ứng dụng hữu ích cung cấp cho bạn khả năng xem, duyệt, xuất và thậm chí là chỉnh sửa tập tin được sao lưu sang iTunes.
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
  • PicaLoader Tìm kiếm và quản lý ảnh
  • PicaLoader là công cụ giúp bạn tìm kiếm, tải về và sắp xếp hình ảnh tìm thấy trên Internet. Công cụ hữu ích với họa sĩ kỹ thuật số, thiết kế, nhiếp ảnh gia, quản trị web, các nhà báo...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu