IceChat IRC Client 7.70 Chương trình chat của các hacker

Tải về
 • Đánh giá:
  5 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 7.70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,7 MB
 • Lượt xem: 5.127
 • Lượt tải: 5.088
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu
Giao thức IRC (Internet Relay Chat) vẫn còn tồn tại và vẫn còn có rất nhiều người sử dụng nó để chat và trao đổi các file hàng ngày. IRC sẽ không bao giờ được coi là dễ dàng sử dụng nhưng với sự dễ hiểu và IceChat miễn phí, bạn sẽ có thể thực hiện mà không mắc phải vấn đề nào. Không cần phải biết các lệnh đặc biệt: bạn chỉ cần chạy chương trình, kết nối với một máy chủ IRC và kệnh, sau đó là bắt đầu chat. Nếu bạn không hiểu rõ những gì cần phải thực hiện, một toolbar các biểu tượng sẽ cho phép bạn thực hiện bất cứ nhiệm vụ IRC nào.

Dù với chương trình này, IRC có thể gặp một chút khó khăn, nhưng Web site của IceChat đã có khá nhiều sự trợ giúp.

IceChat IRC Client

Theo QTM

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.