iClone Studio Edition 2

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 216,5 MB
  • Lượt xem: 2.719
  • Lượt tải: 2.726
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
Giới thiệu

Hãng Reallusion này thuộc hạng siêu về các công cụ 3D siêu hạng dùng biến các gương mặt bất kỳ ai thành những gương mặt động. Tức là có thể nói chuyện, biểu hiện mọi cảm xúc như thật...

Reallusion iClone Studio Edition sẽ giúp bạn biến 1 nguời thành một con robot: có thể múa hát, nhún nhảy hay hoạt động trên màn hình cùng nhiều hiệu ứng khác.


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.