Hướng dẫn thay đổi cài đặt Twitter để xem các nội dung bị ẩn

  • 4 Đánh giá

Mặc dù Twitter là một ứng dụng truyền thông xã hội khá phát triển, nhưng nó không hoàn toàn không có nội dung NFSW. Do đó, Twitter gắn nhãn các tweet như vậy là Nội dung nhạy cảm và ẩn nó với người dùng.

Twitter cung cấp một tùy chọn để tắt hoặc bật nội dung nhạy cảm trên Twitter. Tuy nhiên, một số tweet bị gắn cờ sai và nếu muốn truy cập chúng hoặc xem các nội dung như vậy, thì sau đây là cách thay đổi cài đặt Twitter để xem những nội dung bị ẩn.

Tải Twitter cho Android Tải Twitter cho iOS

Cách xem nội dung bị ẩn trên Twitter

Trên Twitter Web

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Twitter, nhấn vào Thêm (biểu tượng 3 dấu chấm) ở phía bên trái giao diện chính.

Bước 2: Chọn Cài đặt và hỗ trợ.

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào Cài đặt và riêng tư.

Bước 4: Click vào tab Riêng tư và an toàn, sau đó chọn Nội dung bạn thấy.

Bước 5: Bỏ chọn ô vuông của mục Hiển thị thông tin đa phương tiện trong đó có chứa những nội dung nhạy cảm.

Trên Twitter cho thiết bị Android

Đáng tiếc là tùy chọn này không thực hiện được trên iPhone, mà chỉ có sẵn cho các thiết bị Android.

Bước 1: Nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Cài đặt & Hỗ trợ > Cài đặt và riêng tư.

Bước 2: Nhấn vào Riêng tư và an toàn > Nội dung bạn thấy.

Bước 3: Đảm bảo tắt công tắc chuyển đổi của mục Hiển thị thông tin đa phương tiện trong đó có chứa những nội dung nhạy cảm.

Cách cho phép tìm kiếm nội dung nhạy cảm trên Twitter

Đây là cách có thể xem nội dung nhạy cảm trong các tìm kiếm trên Twitter cho cả phiên bản Web và ứng dụng trên Android.

Trên Twitter Web

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Twitter, nhấn vào Thêm ở phía bên trái giao diện chính.

Bước 2: Chọn Cài đặt và hỗ trợ.

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào Cài đặt và riêng tư.

Bước 4: Trong tab Riêng tư và an toàn, chọn Cài đặt tìm kiếm.

Bước 5: Đảm bảo bỏ chọn hộp bên cạnh Ẩn nội dung nhạy cảm.

Trên Twitter cho Android và iOS

Thao tác này được thực hiện tương tự nhau với cả Twitter cho Android và Twitter cho iOS.

Bước 1: Nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Cài đặt & Hỗ trợ > Cài đặt và riêng tư.

Bước 2: Chọn Riêng tư và an toàn > Nội dung bạn thấy.

Bước 3: Tắt công tắc chuyển đổi ở Ẩn nội dung nhạy cảm trong tab Cài đặt tìm kiếm.

Cách thay đổi cài đặt nội dung nhạy cảm cho Tweet

Khi thêm nội dung nhạy cảm vào Tweet của mình, người dùng phải cho Twitter biết về bản chất của nó. Vì vậy, nếu muốn đánh dấu nội dung trong Tweet của mình là nhạy cảm, mọi người có thể thực hiện theo các bước sau đây

Bật nội dung nhạy cảm cho Tweet trên web

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ba chấm trên màn hình chính của Twitter.

Bước 2: Nhấp vào Settings and Support và chọn Settings and privacy.

Bước 3: Trong menu Settings, chọn Privacy and safety > Your Tweets.

Bước 4: Tích vào tùy chọn Mark media you Tweet as having material that may be sensitive để cho Twitter biết nội dung Tweet của mọi người có thể chứa nội dung nhạy cảm.

Bật nội dung nhạy cảm cho Tweet trên Android và iOS

Cài đặt nội dung nhạy cảm cho Tweet có trên cả Twitter cho Android và iOS với các bước thực hiện tương tự nhau.

Bước 1: Nhấn vào ảnh hồ sơ của mình và chọn Settings and privacy.

Bước 2: Tiếp tục nhấn vào Privacy and Security và chọn Your Tweets.

Bước 3: Bây giờ, hãy chạm vào công tắc chuyển đổi để bật tùy chọn Mark media you Tweet as having material that may be sensitive để hiển thị nội dung Tweet của mình có thể chứa nội dung nhạy cảm trên Twitter.

Cập nhật: 19/03/2023
  • 18.237 lượt xem
Xem thêm: Twitter