Improved Video Downloader 0.9.8

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,9 MB
  • Lượt xem: 1.986
  • Lượt tải: 1.978
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows - .Net Framework 2.0
Giới thiệu

Bạn có thể sử dụng Improved Video Downloader để tìm kiếm các video và lưu chúng vào máy tính của bạn. Ứng dụng này tự động phát hiện video mà bạn đang xem trong trình duyệt, và tải về với định dạng mà bạn lựa chọn: AVI, MP3, 3GP hoặc FLV. Chương trình hỗ trợ tất cả các trình duyệt chính, bao gồm cả trình duyệt Internet Explorer, Chrome, FireFox và Opera.

Bạn có thể nâng cấp Improved Video Downloader bằng cách nạp các plugin mới được đăng trên internet sử dụng giao diện quản lý plugin của chính ứng dụng. Tính năng tự động cập nhật sẽ đảm bảo rằng trình tải về sẽ làm việc nếu các trang được hỗ trợ thay đổi cấu trúc HTML của họ trong tương lai.


Theo softpedia.com

Liên kết tải về