ArcSoft Video Downloader 1.6

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 9,2 MB
  • Lượt xem: 4.099
  • Lượt tải: 4.094
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista
Giới thiệu

ArcSoft Video Downloader là một ứng dụng nhanh, dễ sử dụng giúp bạn download các video từ các trang: YouTube, MySpace, or Google Video. Chương trình sẽ thực hiện việc download ở chế độ nền khi bạn bấm vào nút download. Khi bạn xem video trên trang web thì sẽ xuất hiện một nút lệnh để bạn download video đang xem về máy.

Liên kết tải về