Intel D875PBZ Bios 1.02

Tải về
3 (1) Intel Miễn phí 2.862 Dung lượng: 840 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/200/2K/XP/2003
Liên kết tải về

Link Download chính thức: