Intelore Excel Password Recovery Khôi phục mật khẩu Excel

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 610,1 KB
  • Lượt xem: 658
  • Lượt tải: 644
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Intelore Excel Password Recovery là công cụ khôi phục mật khẩu bị mất hoặc quên dành cho Microsoft Excel 2003-95 với mật khẩu để mở.

Chương trình tự động lưu status hiện tại của quá trình khôi phục, do đó, trong trường hợp mất điện, khởi động lại máy tính hoặc các vấn đề khác, nó sẽ tiếp tục quá trình khôi phục thay vì bắt đầu khôi phục lại từ đầu.

Intelore Excel Password Recovery

Tính năng:

- Khôi phục mật khẩu bảo vệ tài liệu (*. Xls) của Microsoft Excel 2003/2002/2000/97/95 sử dụng sự kết hợp của Brute-Force, Booost-Up hoặc Dictionary attacks

- Tốc độ khôi phục cao (hơn 20 triệu mật khẩu mỗi phút trong chế độ Brute-Force).

- Từ điển wordlist lớn.

- Giao diện người dùng dễ sử dụng.

- Có khả năng làm việc trong chế độ background.

- Tính năng tự đông lưu.

Đặng Hương

Liên kết tải về