Intelore Outlook Express Password Recovery Khôi phục mật khẩu Outlook Express

Tải về
3 (1) Intelore Dùng thử 478 Dung lượng: 577,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP

Intelore Outlook Express Password Recovery là công cụ khôi phục tên sever, login, mật khẩu bị mất cho tài khoản email và Outlook Express Identities.

Tất cả mật khẩu được phục hồi ngay lập tức bất kể chiều dài (bao gồm cả mật khẩu đa ngôn ngữ). Tất cả các phiên bản của Outlook Express được hỗ trợ.

Intelore Outlook Express Password Recovery

Tính năng:

- Khôi phục mật khẩu cho tài khoản email Outlook Express và thông tin xác nhận tài khoản.

- Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Outlook Express.

- Tất cả các mật khẩu được phục hồi ngay lập tức.

- Tùy chỉnh.

- Giao diện người dùng dễ sử dụng.

- Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

- Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 577,8 KB
  • Lượt xem: 484
  • Lượt tải: 478
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm