IP Sniffer 1.99.3 Phần mềm quản trị mạng

Tải về
 • Đánh giá:
  3,5 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.99.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,4 MB
 • Lượt xem: 7.090
 • Lượt tải: 7.041
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

IP Sniffer có các tính năng cơ bản như filter, decode, replay, parse

Một số công cụ trong IP Sniffer là: quản lý băng thông, thống kê Adapter, liệt kê và quản lý entry ARP, phân tích IP từ/tới Mac, quét ARP, tạo proxy ARP, gửi một WAKEUP call, RARP client/server, liệt kê và quản lý các router, enable & disable host như một route, danh sách và quản lý các cổng mở và các tiến trình đi cùng, xem cấu hình mạng (giao diện, adapters, tham số), Spoof ARP, thay đổi địa chỉ MAC, SNMP Get & Set, List interface, switch port mapper, Media attachment Unit table, Net to media table, network stats, connection table, WINS and DNS query, Whois Query và nhiều tính năng khác.

IP Sniffer


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.