iTopsoft Memory Booster

Tải về
3 (1) Ristom Software Ltd Dùng thử 375 Dung lượng: 394 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Bộ nhớ trong luôn là một trong những hạn chế của hệ thống và mỗi process được mở ra sẽ tốn một lượng bộ nhớ trong và sẽ không giải phóng đúng lúc khi chúng ta cần. iTopsoft Meomory Booster hỗ trợ giải phóng bộ nhớ trong để tăng tốc những phần mềm cần thiết.

iTopsoft Memory Booster

Lamle

1-1 Download iTopsoft Memory Booster

1-2 Kích đúp vào file cài đặt và cài đặt phần mềm.

1-3 Chạy phần mềm

Các chức năng của iTopsoft Memory Booster

2-1 Thẻ State: Người dùng có thể kiểm tra hiện trạng sử dụng bộ nhớ trong ở đây, cũng như giải phóng bộ nhớ trong bằng cách nhấn vào nút "Boost now".

2-2 Thẻ Boost Confirm: Nếu nhấn vào nút "Boost now", bạn sẽ thấy kết quả.

2-3 Thẻ Setting: Người dùng có thể đặt tất cả các cài đặt cần thiết tại thẻ này, bao gồm chức năng tự động boost.

2-4 Thẻ Log: Bạn có thể kiểm tra bản ghi ở thẻ này.

2-5 Thẻ About: Người dùng có thể kiểm tra các thông tin liên quan về iTopsoft Memory Booster tại đây.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 394 KB
  • Lượt xem: 383
  • Lượt tải: 375
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: