Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng Template kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 67,3 KB
  • Lượt xem: 246
  • Lượt tải: 162
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sử dụng mẫu này để tổ chức cuộc sống gia đình bận rộn ăn uống của bạn. Đầu tháng, bạn hãy nhập giá trị của bữa ăn và các thành phần, Excel sẽ tự động biên dịch một danh sách tạp hóa hàng tuần.

Kế hoạch bữa ăn gia đình theo tháng

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về