Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần Template kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 1.500 Dung lượng: 79 Byte Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Phân công công việc gia đình trong tuần với việc vặt này lịch trình mẫu. Liệt kê các công việc cần thực hiện, đặt tên cho chúng, và đánh dấu chúng khi hoàn tất.

Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 79 Byte
  • Lượt xem: 1.676
  • Lượt tải: 1.500
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm