Key Holder for Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 942,8 KB
 • Lượt xem: 284
 • Lượt tải: 281
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Giới thiệu

Key Holder là một ứng dụng lưu trữ mật khẩu. Đối với mỗi tài khoản, tên tài khoản, người dùng, mật khẩu, địa chỉ URL Internet, và các mục ghi chú khác đều có thể lưu trữ được. Một menu lệnh cho phép bạn vào trực tiếp URL tài khoản bằng cách tự động chạy trình duyệt web, email hoặc các ứng dụng Internet khác.

Key Holder hỗ trợ nhiều file tài khoản. Các file tài khoản này đều được mã hóa và có thể được bảo vệ theo từng file, cho phép một hoặc nhiều hơn một người dùng có thê giữ được danh sách tài khoản bảo mật và riêng tư hơn. Mục tìm kiếm cũng được hỗ trợ, giúp bạn lọc danh sách tài khoản và các file tài khoản đều có thể in ra được.

Bên cạnh đó, Key Holder có thể được dùng để giữ các danh sách thông tin bảo mật khác. Ví dụ, bạn có thể giữ một danh sách mã đăng ký phần mềm bằng cách điền tên đăng ký cho phần mềm đó vào mục User và mã đăng ký vào mục Password.

Phiên bản mới này có:

 • Người dùng có thể mở đồng thời nhiều file tài khoản
 • Cửa sổ tài khoản giờ có thêm thanh công cụ có thể tùy biến được
 • Thay thế lệnh tìm kiếm với một thanh tìm kiếm, có khả năng lọc danh sách tài khoản
 • Kích cỡ mục ghi nhớ đã tăng thêm 3 dòng và bao gồm thêm một thanh kéo khi cần
 • Mục ghi nhớ sẽ mở rộng với kích cỡ cửa sổ khi cửa sổ được đặt theo hướng ngang.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.