Khấu hao tài sản hoạt động Template khấu hao tài sản dựa trên các hoạt động

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 15,2 KB
  • Lượt xem: 86
  • Lượt tải: 74
  • Ngày:
Giới thiệu

Khấu hao tài sản hoạt động dựa trên công nhận sự thay đổi trong giá trị của một tài sản như một kết quả của việc sử dụng. Kế toán quản lý thường sử dụng phương pháp này khi nó phù hợp với thực tế kinh tế chặt chẽ hơn. Sử dụng mẫu này để tính khấu hao cho từng thời kỳ trên cơ sở các đơn vị sử dụng.

Khấu hao tài sản hoạt động

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về