Tính toán doanh số bán hàng Template Tính toán doanh số bán hàng

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 50,8 KB
  • Lượt xem: 741
  • Lượt tải: 622
  • Ngày:
Giới thiệu

Mẫu này tính toán doanh số bán hàng trung bình dự báo dựa trên hoạt động bán hàng trong quá khứ. Nó tính toán đường trung bình dựa trên 12 tháng qua, 6 tháng và 3 tháng của dữ liệu bán hàng.

Tính toán doanh số bán hàng

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về