Phân tích chi phí hoạt động Template Phân tích chi phí hoạt động

Tải về

5 (1) Microsoft Miễn phí 1.753 Dung lượng: 118,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Mẫu này được thiết kế để giúp bạn tạo ra một báo cáo phân tích chi phí hoạt động cho thấy khoản mục chi phí quan trọng từ lợi nhuận của công ty bạn và tuyên bố mất hơn năm tài chính của bạn và so sánh chi phí thực tế để chi phí ngân sách để tạo ra một bản báo cáo không đúng và một biểu đồ so sánh.

Mỗi bảng trong bảng tính này được chia thành các khu tài chính để bạn có thể theo dõi đúng cho tháng, quý, hoặc toàn bộ năm tài chính.

Phân tích chi phí hoạt động

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 118,5 KB
  • Lượt xem: 2.108
  • Lượt tải: 1.753
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm